Dokument
- från vårens konferens 26 april 2006 -


TILLBAKA | INBJUDAN | PROGRAM/FM | PROGRAM/EM | ANMÄLAN | PRAKTISKT | DOKUMENT | NÄSTA SIDA


Lärcentrum som infrastruktur för vuxnas lärande

Bildspel ppt | Webbfilm Webbinspelning

Monika Hattinger,
Högskolan Väst


Samverkan för Bättre kompetensutveckling

Bildspel ppt | Webbfilm Webbinspelning


Peter Sigrén,
Högskolan i BoråsLärcentra i utveckling och förändring

Bildspel ppt | Webbfilm Webbinspelning

Roger Karlén,
Lennart Appelqvist,
Westum


Nya roller ger nya möjligheter
Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning
Bildspel ppt | Webbfilm Webbinspelning


Peter Gates,
NSHULärcentra och vuxenutbildning i Sverige
Nationellt centrum för flexibelt lärande
Bildspel ppt | Webbfilm Webbinspelning


Jan Åkerman,
CFLVerktygslåda för flexibelt lärande
Webbplatspil| Webbfilm Webbinspelning

Birgitta Andersson
Högskolan i Jönköping


Magisterutbildningar för flexibelt lärande
Bildspel ppt | Webbfilm Webbinspelning


Parallella möten för växande samverkan
Dokument
pdfUtvärdering av konferensen
Dokument
pdf
 


TILLBAKA | INBJUDAN | PROGRAM/FM | PROGRAM/EM | ANMÄLAN | PRAKTISKT | DOKUMENT | NÄSTA SIDA


2006-05-10 | ann-christin.gustafsson | http://www.dur.gu.se/

VKF och DUR i samverkan