Flexibelt lärande
- växande samverkan i Västsverige -


TILLBAKA | INBJUDAN | PROGRAM/FM | PROGRAM/EM | ANMÄLAN | PRAKTISKT | DOKUMENT | NÄSTA SIDA

Västsvenska kontaktnätet för flexibelt lärande (VKF) genomförde vårens konferens onsdag 26 april 2006 i Göteborg.

Konferensen, som genomfördes vid
Wallenberg konferenscentrum, riktade sig i första hand till personal vid lärcentra och högskolor i Västsverige.

Konferensen videofilmades och du kan ta del av detta material här.

 Göteborgs universitetHögskolan i VästKarlstad universitetHögskolan i BoråsHögskolan i SkövdeHögskolan i Jönköping Högskolan i Halmstad

Varför träffas?
Utbudet av nät- och distanskurser växer och blomstrar. För att kvalitén ska fortsätta att stärkas, så är det bra att träffas och utbyta erfarenheter. Inspirationsdagen syftar både till att sprida information och att stärka det västsvenska samarbetet.

Vad är VKF?
Västsvenska kontaktnätet för flexibelt lärande (VKF) är en del av det Västsvenska universitets samarbetet (VUS). I samarbetet ingår nio lärosäten i Västra Götalands län, Hallands län, Värmlands län, Jönköpings län som samarbetar med lärcentra i dessa län. VKF ägnar sig i första hand åt frågor om distansutbildning. Ett prioriterat område är utveckla samarbetet mellan lärosäten och lärcentra i Västsverige för att medborgarna i denna del av landet ska få god tillgång till högre utbildning oavsett bostadsort.


TILLBAKA | INBJUDAN | PROGRAM/FM | PROGRAM/EM | ANMÄLAN | PRAKTISKT | DOKUMENT | NÄSTA SIDA

2006-04-28 | ann-christin.gustafsson | http://www.dur.gu.se/

VKF och DUR i samverkan