VKF är en del av det Västsvenska universitetssamarbetet (VUS). I samarbetet ingår lärosäten i Västra Götalands län, Hallands län och Värmlands län som samarbetar med lärcentra.

VKF ägnar sig i första hand åt distansutbildningsfrågor. Ett prioriterat område är att utveckla samarbetet mellan lärosäten och lärcentra i Västsverige för att medborgarna i denna del av landet ska få god tillgång till högre utbildning oavsett bostadsort.

Senaste evenemang
Breddat deltagande
Konferens, Borås 10 mars 2016

Nästa evenemang
Visualisering och simulering
Konferens, Göteborg okt/nov 2016 (under planering)

 English Summary of VKF

   

Senast uppdaterad 2016-04-27 Sidansvarig Johani Karonen